Video Clip

"Đánh giặc Corona - Xung kích là ngành ta!" - Tác giả cùng hát với các chiến sĩ ngành y.

Top